Akademik Radomir N. Saičić održao javno predavanje

U Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, 25. oktobra 2022. akademik Radomir N. Saičić održao je predavanje na temu: Razvoj iminošećera kao anti-kovid-19 agenasa.

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u sklopu programa predstavljanja aktuelnih naučnih istraživanja,  organizovao je predavanje akademika Radomira N. Saičića, redovnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka i profesora na Hemijskom fakultetu u Beogradu, Katedra za organsku hemiju.

Akademik Miloš Đuran, upravnik Centra, upoznao je publiku sa životnom i radnom biografijom predavača, koji je jedan od najeminentnijih naučnika u oblasti organske hemije.

Akademik Radomir N. Saičić predstavio je rezultate istraživanja u okviru  projekta koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, kojim rukovodi, a čiji  je cilj pronalaženje novog leka protiv koronavirusa. Prezentacija istraživanja u okviru ovog projekta, nalazi se na sajtu Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (https://www.chem.bg.ac.rs/projekti/index.html) i sajtu: https://smartrepurposing.rs/.

Predavanje akademika Radomira N. Saičića naišlo je na veliko interesovanje akademske javnosti, posebno naučnika i studenata sa PMF-a, Fakulteta medicinskih nauka i Instituta za informacione tehnologije.


Foto galerija: